Wytyczne dla Pacjenta w związku z pandemią COVID-19

Informujemy, że w naszej klinice wprowadziliśmy dodatkowe zasady bezpieczeństwa zgodne z wytycznymi Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa Państwu oraz naszym pracownikom.

Zasady bezpieczeństwa stosowane w klinice

Prosimy o zapoznanie się z protokołem przyjęć w okresie pandemii. Przedstawione zasady są obowiązkowe, a ich celem jest nasze wspólne bezpieczeństwo.
 1. Na wizyty prosimy zgłaszać się maksymalnie 5-10 minut przed czasem oraz bez osób towarzyszących. Opiekun w gabinecie jest wymagany wyłącznie dla młodszych Pacjentów tzn. poniżej 16 roku życia.
 2. W poczekalni gabinetu personel medyczny sprawdzi kontrolnie temperaturę ciała na czole i szyi.
 3. Przed gabinetem Pacjent proszony jest o dezynfekcję rąk oraz założenie maseczki.
 4. Od tego momentu Pacjent proszony jest o splecenie rąk przed sobą i nie dotykanie niczego, chyba że instrukcje personelu medycznego będą inne.
 5. Pacjent instruowany przez rejestratorkę wypełnia i podpisuje ankietę epidemiologiczną. Warunkiem przyjęcia są
  • brak jakichkolwiek objawów grypopodobnych (gorączka, kaszel, uczucie duszności, lub innych objawów infekcji dróg oddechowych)
  • temperatura ciała poniżej 37,3°C (na podstawie pomiaru dokonywanego w gabinecie)
  • w wywiadzie brak podróży w okresie trzech tygodni poprzedzających dzień wizyty
  • w wywiadzie brak jakiegokolwiek kontaktu z osobami objętymi kwarantanną lub z osobami, u których potwierdzono zakażenie COVID-19
 6. Do gabinetu pacjent proszony jest przez personel medyczny.
 7. Maseczka Pacjenta zostaje zdjęta tylko i wyłącznie do leczenia. Wszystkie rozmowy odbywają się z maseczką założoną na usta i nos.
 8. Po zajęciu miejsca na fotelu stomatologicznym Pacjenci proszeni są o przepłukanie ust i gardła roztworem antyseptycznym przez 60 sekund.
 9. Po zakończonej wizycie Pacjent udaje się do rejestracji w towarzystwie asysty.
 10. Prosimy mieć na uwadze, że w okresie pandemii preferowane są płatności elektroniczne (kartą lub zbliżeniowo).
  PAMIĘTAJ, jeżeli stwierdzimy u Ciebie objawy zakażenia COVID-19 jesteśmy zmuszeni zgłosić ten fakt do Sanepidu.
 11. Osoby chore; przejawiające objawy zarażeniem COVID-19; w trakcie kwarantanny; będące w grupie podwyższonego ryzyka zarażeniem – zobowiązane są wskazać te okoliczności – pod rygorem odpowiedzialności karnej (165 § 1 kk lub 161 § 2 kk) i cywilnej Art. 415 kc.
 12. W żadnym wypadku nie jest dopuszczalne samodzielne poruszane się Pacjenta po terenie gabinetu, tak z uwagi na panującą epidemię – w trosce o Państwa zdrowie i zdrowie innych Pacjentów i personelu gabinetu; jako i z uwagi na okoliczność dokonywania dezynfekcji pozostałych pomieszczeń w trakcie Państwa wizyty w danym gabinecie, pomieszczeniu.
 13. Osoby niestosujące się do powyższych standardów postępowania będą natychmiastowo usuwane z gabinetu – z przymusem bezpośrednim włącznie – nadto obciążane kosztami naruszenia zasad – do pełnej wysokości szkody w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (np. zawinione: oczyszczenie całości kubatury budynku gabinetu, itp.)

Nasz personel został odpowiednio przeszkolony i wyposażony do pracy w nowych warunkach epidemiologicznych, żeby zagwarantować jeszcze wyższy standard bezpieczeństwa w tych wymagających czasach. Jesteśmy przekonani, że zastosowane procedury i środki ochrony pozwolą znacznie podnieść bezpieczeństwo w czasie trwania pandemii. Dziękujemy za kooperację i wyrozumiałość oraz życzymy zdrowia.

Do zobaczenia,
Zespół Amedica